UI/UX-design

«Design er ikke bare hvordan noe ser ut, men også hvordan det virker.» Vi har ikke kommet på denne formuleringen selv, men vi stiller oss 100% bak den. Når vi designer noe tenker vi like mye på hvordan det skal brukes som på hvordan det skal se ut. Intuitiv navigasjon, naturlig flyt, brukervennlighet - dette er også design. Samtidig har det rent visuelle en enorm betydning for hvordan et produkt eller en tjeneste oppleves, og vi søker alltid å finne et uttrykk som harmonerer med produktets egenskaper.