DriftUtvikling

System-SMS

Utsending av hendelsesbaserte SMS'er med den høyeste tilgjengelige leveringsraten.

System-SMS Mini

Opptil 500 SMS (160 tegn)

System-SMS Basic

Opptil 1 000 SMS (160 tegn)

System-SMS Plus

Opptil 10 000 SMS (160 tegn)

System-SMS Premium

Opptil 50 000 SMS (160 tegn)

Spørsmål?

Kontakt oss på +47 333 22 122 eller [email protected]