DriftUtvikling

Database

MySQL og PostgreSQL

Databaseteknologier vi leverer

For å komplementere teknologiene vi drifter (NodeJS, WordPress og Craft CMS) har vi valgt ut to av de databaseteknologier vi elsker. MySQL og PostgreSQL.

Disse teknologiene er ekstremt kjent og brukes av store globale merkenavn.

Skalering etter behov

Våre databaser skalerer etter forbruk, og vi har gjort det enkelt for deg så du bare betaler for GB lagret.

Stabilitet

Det kjøres rutinemessig kontroller av databasen som ser etter feil. Skulle det oppstå en feil vil automatisk all trafikk bli rutet til en replikasjon av databasen så dine brukere ikke vil merke noen nedetid.

Sikkerhet

Med innebygde sikkerhetsrutiner og manuelle gjennomganger av våre databaser kan du forvente høy sikkerhet.

PostgreSQL

Pr GB

MySQL

Pr GB

Spørsmål?

Kontakt oss på +47 333 22 122 eller [email protected]