car-dashboard-speed

Raske applikasjoner. Verdifulle ringvirkninger.

Skalerbare prosesser, og raskere nettsider.

Servere basert på datatype og -rolle

"When you see it, you can't unsee it"

De fleste leverandørene i markedet leverer "all in one" løsninger, men vi tror på å skille basert på datatyper og roller.

Informasjon som finnes i en database og på en filserver brukes veldig forskjellig av din applikasjon.

Når applikasjonen din trenger informasjon fra databasen er det et "søk" som blir gjort, gjerne i et stort datasett, i jakt etter spesifikk informasjon. I et slikt tilfelle er søke- og indekseringsmetode avgjørende for opplevd ytelse.

Når applikasjonen din trenger en lagret fil er båndbredde mer utslagsgivende.

Servere basert på datatype gir dermed et godt utgangspunkt til en rask applikasjon. I tillegg til forbedret ytelse gir dette også fordeler for sikkerheten i din applikasjon.

server-1
Hosting

Webserver

database-1
Hosting

Database

cloud-image
Hosting

Fillagring

Nøye sammensatt konfigurasjon – tilpasset din applikasjon

Ingen applikasjoner er like. Vi optimaliserer ytelsen med tilpasninger på servernivå.

Serveren er hjertet i din applikasjon og ved å tilpasse konfigurasjonen på server kan maksimal ytelse oppnås. Tilpasninger kan eksempelvis være å inkludere kompression av kildefiler, CDN-fasilitering og software-versjoner på serveren.

server-1
Hosting

Webserver

database-1
Hosting

Database

cloud-image
Hosting

Fillagring

shield-settings
Hosting

Domene

Domeneytelse med DNS-optimalisering

Første steg i å laste informasjon i en applikasjon er at nettleseren etablerer kontakt med serveren applikasjonen ligger på. Ved optimalisert DNS kan dette være så lavt som noen få millisekunder.

God domeneytelse vil være utslagsgivende på opplevd hastighet i din applikasjon.

shield-settings
Hosting

Domene

Flere grunner til at vi skal drifte for deg